Lectoraten

Lectoraten

Lectoraten houden zich bezig met praktijkgericht onderzoek. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het werkveld te helpen bij het bewerkstelligen van innovaties. Studenten komen hierbij vaak aan bod middels afstudeeropdrachten. Verschillende lectoraten zijn verbonden aan de DSH.

New Business & ICT

ICT'ers spreken zelden de taal van de ondernemers en bedrijfskundigen en omgekeerd. Het lectoraat slaat een brug tussen ICT'ers enerzijds en ondernemers en bedrijfskundigen anderzijds. Het lectoraat doet onderzoek naar hoe ICT'ers succesvol kunnen zijn als ondernemer en hoe zij met hun kennis en vaardigheden effectiever bijdragen kunnen leveren aan innovatie en groei van bedrijven en instellingen. Het lectoraat New Business & ICT draagt bij aan drie speerpunten van de Hanzehogeschool Groningen: ICT & Energie (smart grids), ICT & Healthy Ageing (e-Health) en ICT & Ondernemerschap, steeds ook met aandacht voor de zakelijke kant en het creëren van economische waarde.

Voor meer informatie over dit lectoraat kunt u contact opnemen met  Klaas ten Have. 

User-Centered Design

Het lectoraat User-Centered Design ondersteunt organisaties en MKB-bedrijven bij het ontwerp van effectieve interactieve digitale tools, op het vlak van healthy ageing en energie, om de relatie tussen de vorm en de inhoud van deze tools, de eindgebruikers en het beoogde (maatschappelijke) doel van de tool te optimaliseren en formaliseren (om te komen tot een systematische manier van ontwerpen).

Voor meer informatie over dit lectoraat kunt u contact opnemen met Nick Degens.

Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society houdt zich bezig met de rol van informatie en communicatie in innovaties, veranderingen en transities. Het lectoraat wil vanuit de discipline communicatie een brug slaan tussen de technische en niet technische bijdragen. Het lectoraat wil een significante bijdrage leveren aan de totstandkoming van de duurzame samenleving door onderzoek te doen naar communicatieprocessen bij veranderingen, innovaties en transities en de rol die big data en social media daarbij kunnen spelen. Het lectoraat wil een leidende rol spelen in het onderzoeken en ontwikkelen van competenties die nodig zijn om digitale innovaties vorm te geven en communicatieprofessionals te helpen deze competenties eigen te maken en verder te ontwikkelen.

Voor meer informatie over dit lectoraat kunt u contact opnemen met Wim Elving.

Personalised Digital Health

Het lectoraat Personalised Digital Health (PDH) werkt op het snijvlak van psychologie en ICT gekoppeld aan het domein zorg en welzijn. Alle projecten binnen het lectoraat richten zich op het verhogen van zelfmanagement wat betreft gezondheid en gezond gedrag met behulp van technologie. Daarbij is zowel psychologische als technologische kennis essentieel.

Voor meer informatie over dit lectoraat kunt u contact opnemen met Hilbrand Oldenhuis.