Privacy Statement

Privacy Statement

Digital Society Hub (DSH) maakt onderdeel uit van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen. Laatstgenoemde heeft zodoende rechtsverantwoordelijkheid over de website van de DSH.

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan informatie op websites waar via links op de website van Digital Society Hub toegang tot kan worden verkregen.

Registratie belangstellenden

Op diverse plaatsen kunnen bezoekers van www.digitalsocietyhub.nl zich als belangstellende registreren door het opsturen van een webformulier.De persoonsgegevens die in het kader hiervan via webformulieren aan de DSH worden toegestuurd, worden opgenomen in een database. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt met het doel belangstellenden te informeren. Ze worden niet gepubliceerd of voor derden toegankelijk gemaakt.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze website neemt u dan a.u.b. contact op met ons via dsh@org.hanze.nl.

Privacy

Digital Society Hub gaat met de grootst mogelijke zorg om met uw bezoekersdata. Bij het afhandelen van genoemde data staat het verbeteren van onze dienstverlening voorop. Onze organisatie is zich bewust van en houdt zich te allen tijden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het in kaart brengen van het dataverkeer op www.digitalsocietyhub.nl. Hierbij is er gekozen voor geanonimiseerde dataverzameling. De verkregen data wordt gebruikt om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren. Mits wettelijk verplicht dan is Google wel genoodzaakt via cookies of anderzijds verzamelde gegevens met derden te delen. De DSH analyseert geen individuele gebruikers op basis van Google Analytics.      

Powered by iWink

Deze website wordt volledig mogelijk gemaakt door iWink. Digital Society Hub heeft bewust gekozen voor de webdiensten van iWink vanwege de hoge kwaliteit van de producten en de uitstekende service die dit noordelijke internetbedrijf biedt.