Lectoraten

Lectoraten houden zich bezig met praktijkgericht onderzoek. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het werkveld te helpen bij het bewerkstelligen van innovaties. Studenten komen hierbij vaak aan bod middels afstudeeropdrachten. Verschillende lectoraten zijn verbonden aan de DSH.