Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Communication, Behaviour & the Sustainable Society

Het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society maakt deel uit van het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen en draagt middels onderzoek bij aan de totstandkoming van een duurzame samenleving. Op welke wijze kunnen communicatie en gedragscampagnes mensen motiveren om gezamenlijk een duurzame samenleving te realiseren? De duurzame samenleving: "Een samenleving waarin aan de behoeften van het heden tegemoet gekomen kan worden zonder daarmee het vermogen te schaden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien" (naar de Commissie Brundland, 1987).

Studenten, docenten, onderzoekers, overheid, burgerinitiatieven en bedrijven werken samen om vorm te geven aan de duurzame samenleving. Dit doen we, onder andere, door mensen na te laten denken over hun consumptie en energiegebruik en hen te helpen daarin keuzes te maken. Bij ons en met ons kan gewerkt worden aan het vormgeven van de toekomst.

Missie

 

Het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society draagt middels (praktijkgericht) onderzoek naar communicatie- en gedragsinterventies bij aan de totstandkoming van een duurzame samenleving.
Onze missie is: "Door middel van (praktijkgericht) onderzoek naar communicatie- en gedragsinterventies bijdragen aan de totstandkoming van een duurzame samenleving". Wij richten ons onderzoek in op de communicatieve en gedragsinterventies om de urgentie van de klimaatverandering te benadrukken, om mensen te helpen met het bewustzijn over hun eigen carbon footprint, en helpen hen met het verduurzamen van hun eigen leven. Wij sluiten ons graag aan bij de Sustainable Development Goals (SDG'S) en willen dit door de kennis die we hebben opgedaan delen.

Lectoren

 

Het lectoraat CBSS wordt geleid door twee lectoren. Carina Wiekens richt zich op duurzaam gedrag en Wim Elving richt zich op duurzame communicatie. Beide lectoren zijn ervan overtuigd dat veranderingsprocessen, zoals noodzakelijk voor het bereiken van een duurzame samenleving, baat hebben bij aandacht voor communicatie- en gedragsaspecten.Het lectoraat kent een omvangrijke onderzoeksgroep bestaande uit docent-onderzoekers, studenten (bachelor- en masterstudenten) en promovendi.

Carina Wiekens en Wim Elving zijn 24 januari officieel geïnstalleerd voor het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society. De lectorinstallatie werd voorafgegaan door het Sustainable Society Event waar de ambitie en de resultaten van de projecten van het lectoraat werden getoond, zoals We-Energy Game, 10.000 Duurzame Huishoudens en Bedrijfkracht. Lees de lectorale rede van Wim Elving (.pdf) en de lectorale rede van Carina Wiekens (.pdf).

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over dit lectoraat kunt u de website bezoeken of contact opnemen met Wim Elving.