Over DSH

Over DSH

Digital Society Hub (DSH) is een inspirerende omgeving, een broedplaats voor de noordelijke regio, gevestigd op Zernikepark 10 van de Hanzehogeschool Groningen. Het is een innovatiewerkplaats waar creatieve en kundige mensen uit het bedrijfsleven (zowel mkb als grootbedrijf), onderwijs en onderzoek met technische (digitale) faciliteiten samen oplossingen bedenken en uitproberen met ICT, communicatie en interactieve media.

Wat gebeurt er bij de Digital Society Hub?

Wat gebeurt er bij de Digital Society Hub?

Wat is een innovatiewerkplaats?

Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen. Een innovatiewerkplaats is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk samenwerken aan complexe vraagstukken afkomstig uit de beroepspraktijk of de maatschappij.

Innovatiewerkplaatsen zijn multidisciplinair. In de samenwerking met andere disciplines leren deelnemers over de grenzen van hun eigen vakgebied en omgeving te kijken. Innovatiewerkplaatsen brengen ontwikkeling teweeg en zijn een voedingsbodem voor innovatie producten, diensten en start-ups.

Facts and Figures Digital Society Hub 2019-2020

ICT als verbindende factor

De DSH is een experimenteeromgeving pur sang. Er zijn al meerdere hubs in en rondom Groningen, gefocust op energie (EnTranCe), biobased economy (ZAP) en healthy ageing (Health Hub Roden). Deze werkplaatsen hebben hun eigen bestaansrecht om vanuit economische-, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen aan innovaties te werken. Daarnaast hebben ze verbindingen met elkaar en op die snijvlakken ontstaan ook relevante innovaties. Zo hebben bijvoorbeeld bouwen en energie, bouwen en gezondheid en procestechnologie en ICT gezamenlijke thema’s om uit te werken. Ook het trio bouwen, ICT en gezondheid heeft een samenhang die tot innovatieprojecten leidt. Kenmerkend is: alle werkplaatsen hebben iets met ICT en ICT iets met hen. Digital Society Hub is de innovatiewerkplaats waar ICT, communicatie en interactieve media gebruikt worden om innovaties tot stand te brengen de energie, healthy ageing en ondernemerschap.

Faciliteiten

  • Big Data opslagruimte(s) met faciliteiten voor o.a. acquisitie, streaming, storage, beveiliging, hacking en modelling
  • Snelle vaste datacommunicatieverbinding, clients en servers
  • 5G en LoRa draadloze faciliteiten
  • Internet of Things, sensortechnologie en smart products
  • Robots, VR- en AR-brillen, consoles, games, drones en 3D printers
  • Software voor o.a. onderzoeksdoeleinden, programmeren en kunstmatige intelligentie
  • Kennis over o.a. software, programmeermethoden en -technieken en Data Science
  • Studiofaciliteiten voor digitale creatie en montage van geluid en beeld
Werkruimte 3D lab