Aan het woord: Ilja Plutschouw

Aan het woord: Ilja Plutschouw

06 februari 2018

 

 

Na een carrière in informatica en het ontwikkelen van games werkt Ilja Plutschouw sinds 2014 bij de Hanzehogeschool Groningen als docent en coördinator van de Engelstalige minor the Future of Technology & Society die ook wordt aangeboden vanuit de Digital Society Hub (DSH).

 

 

Met de minor wordt geprobeerd studenten een visie te laten creëren op wat het jaar 2050 voor de samenleving of een bedrijf kan betekenen. Plutschouw: “We denken hierbij na over de dingen die nu spelen, welke problemen in 2050 ontstaan en hoe we die problemen op kunnen lossen.” Studenten werken aan een oplossing voor bepaalde problemen door een prototype van een technisch product te ontwikkelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld aan Virtual Reality, 5G, Internet of Things en kunstmatige intelligentie.

In groepjes werken studenten aan hun prototype. Daarvoor hebben ze een eigen locatie: het DSH lab. “Samen experimenteren ze met het maken van marketing materiaal, software en andere producten. Ze hebben bijna hun eigen bedrijfje”.

Als voorbeeldopdracht noemt Plutschouw de ambulancezorg. “De ambulancezorg krijgt de komende jaren te maken met vergrijzing. Ook is het lastig voor hen om personeel te vinden. Studenten denken mee aan oplossingen voor automatisering. Zo heeft een groep bedacht drones in te kunnen zetten om materieel ter plaatse te krijgen”. 

Het interessante aan de minor is dat studenten geen concrete opdracht krijgen, maar zelf een oplossing/product bedenken. “Daarom is het zo belangrijk dat de opdrachtgever en studenten met elkaar in gesprek gaan. Bedrijven kunnen informatie geven over wat er speelt en wat ze denken tegen te komen de komende jaren.”

Naast coördinator is Plutschouw ook docent binnen de minor. Hij geeft vakken die een introductie geven in de technologie die op dit moment spelen. “We proberen uit te leggen wat er speelt op het gebied van 5G, Natural Interfaces, Virtual Reality etc. Dat geeft studenten een soort basis waar ze mee kunnen werken en waarmee ze een prototype kunnen ontwikkelen.”

Samen kijken studenten naar een verbetering van de samenleving of een bedrijf. “Ze leren verder te kijken dan alleen hun studie, en dat is wat deze minor zo mooi maakt”, aldus Plutschouw.