De Digital Society Hub blikt terug op 2018

De Digital Society Hub blikt terug op 2018

19 december 2018

Met het einde van het jaar in zicht blikken we terug op een enerverend jaar. Een jaar met veel nieuwe innovatieprojecten waar bedrijven, overheid, studenten en docentonderzoekers samen aan hebben gewerkt. 
 

Opbrengst voor het werkveld

Het afgelopen jaar hebben meer dan 350 studenten van diverse opleidingen onder begeleiding van docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld gewerkt aan vraagstukken op het gebied van digitalisering. Soms individueel, vaak in (multidisciplinaire) projectgroepen.  

Highlights

 

De studenten hebben zich beziggehouden met een groot aantal opdrachten. Om de diversiteit van de (onderzoeks)opdrachten te laten zien, hebben we een aantal highlights verzameld. 

5Groningen
In de proeftuin 5Groningen werken studenten in de DSH samen met docentonderzoekers en bedrijven aan (nieuwe) toepassingen met 5G, zoals het visualiseren van de metingen van een temperatuursensor in een HoloLens en het ontwikkelen van een platform voor een slimme aardappel. Maar het ook koppelen van een slimme lantaarnpaal aan 5G, waardoor er real-time metingen kunnen worden verricht in een haven, wat weer belangrijk is voor wet- en regelgeving op het gebied van milieu en geluid. Studenten kijken naar de toekomst en de nieuwe technologie en helpen samen met docentonderzoekers ondernemers met innovaties.

Eén van deze innovaties is samen ontwikkeld met het Amsterdamse bedrijf Camerize, een 5Groningen pilot. Studenten creëerden een camera-encoder, waarbij een ‘trigger’ ervoor zorgt dat er live videobeelden worden verstuurd. Dit biedt kansen om live beelden te kunnen streamen na een aardbeving, maar kan ook worden ingezet in de sportwereld. Er zijn meerdere toepassingen denkbaar. De opdrachtgever was zeer te spreken over de resultaten van de projectgroep en kijkt uit naar de doorontwikkeling.

Nieuwe stage-uitdaging bij de RDW
Vanaf februari 2019 lopen studenten op een unieke manier stage bij RDW in de vorm van een Self Driving Challenge, waarbij ze in twee teams karts programmeren zodat die zelfrijdend op het circuit van Lelystad kunnen functioneren.

Newsroom
In Newsroom werken studenten aan onderwerpen die gaan over alles wat de Zernike Campus Groningen en de omgeving beweegt. Studenten maken, in samenwerking met verschillende opdrachtgevers, journalistieke verhalen in de vorm van film, foto en tekst.

Hoe kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen?
Dat is een vraag waar studenten zich mee bezighouden in opdracht van Huis van Morgen van de Gemeente Groningen, waarbij ze gebruik maken van innovatieve oplossingen zoals spraaksturen.

Werken aan de toekomst van de haven bij Groningen Seaports
In de minor Future & Technology en Society & in de IWP van de opleiding Communication & Multimedia design werken studenten aan de toekomst van de haven in Delfzijl. Ze houden zich bezig met vraagstukken als: Hoe ziet de toekomst eruit? Wat gaat er gebeuren als er geen bemanning meer op een schip is en deze autonoom vaart? Welke effecten heeft dit op de haven en hoe kan de haven zich daar nu al op voorbereiden?

Werken in het Data Innovatie Lab van KPN
KPN ICT Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN en beschikt over een Data Innovatie Lab, dat zich richt op innovatie op het gebied van mens-machine interactie, data science en kunstmatige intelligentie. Samen met klanten en lectoraten gaan studenten aan de slag met concrete casussen en dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van het Data Innovatie Lab.

Wat gebeurt er bij de DSH?
Bij de Digital Society Hub werken studenten aan uitdagende opdrachten die vaak interessante resultaten opleveren. Om die projecten en resultaten meer zichtbaar te maken, werken studenten aan een mediastrategie voor de DSH. Maar ook aan een kieswijzer om de juiste student op de juiste plek te krijgen en aan een tool voor bedrijven om ze wegwijs te maken binnen de DSH.

Meewerken aan Smart Industries
Voor het project GrowIn 4.0 werkten studenten in 2018 mee in het programma voor Smart Industries, om mkb’ers uit de verschillende landen te ondersteunen. Het project GrowIn 4.0 gaat over smart industry. Door veel gebruik te maken van digitalisering in het proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren kan efficiënter en flexibeler worden geproduceerd. Binnen het project Growin 4.0 werken 15 partners uit Denemarken, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samen om mkb'ers in de maakindustrie hierin te ondersteunen.

Evenementen

De Digital Society Hub is dé ontmoetingsplek voor startups, bedrijfsleven, ondernemende studenten en (docent) onderzoekers. We organiseerden het afgelopen jaar regelmatig meet-ups en andere evenementen op onze gloednieuwe locatie op Zernikepark 10. We vervullen daarmee een belangrijke verbindende functie op het gebied van digitalisering op de campus en daarbuiten.

Zo organiseerden we in samenwerking met 5Groningen en de RUG een aantal 5G Masterclasses met interessante onderwerpen als 5G en netneutraliteit en de Smart Zernike Campus. De masterclasses zijn gratis toegankelijk voor ondernemers, studenten, docenten, onderzoekers en geïnteresseerden. In 2019 gaat deze reeks door.

Samen met Incubators Foundation (Blockchain Smarts) organiseerden we een Blockchain Meetup en kregen ondernemers en geïnteresseerden op een interactieve manier praktische, laagdrempelige handvatten om met Blockchain gerelateerde technologie bezig te gaan.

Studenten en innovatiewerkplaatsen ontmoetten elkaar bij de Digital Society Hub tijdens de Meet & Greet, die we samen met IWP Krachtig MKB organiseerden. Doel van de bijeenkomst was om studenten op een laagdrempelige manier in contact te brengen met innovatiewerkplaatsen voor een afstudeeropdracht. 

Ook waren we aanwezig bij de opening van d’Root, het nieuwe data competence center van Bytesnet in Groningen. De eerste gebruiker van het Datalab is de Digital Society Hub.

We waren gastheer van de Start-up Breakout, waar 35 startende ondernemers vanuit Timisoara (Roemenië, naar Noord-Nederland afreisden om te netwerken met ondernemers en kennis te maken met onderwijs.

Ook in het nieuwe onderwijsjaar blijven we samen met partners evenementen organiseren. Houd hiervoor onze agenda op de website in de gaten!