Digital Society Hub als fysieke ontmoetingsplaats

Digital Society Hub als fysieke ontmoetingsplaats

07 maart 2019

In de zomer van 2018 heeft het Facilitair Bedrijf van de Hanzehogeschool hard gewerkt aan de verbouwing van het nieuwe gebouw van de Digital Society Hub (DSH) op Zernikepark 10. Met de komst van dit gebouw is het niet alleen een virtuele, maar ook fysieke ontmoetingsplaats geworden waar bedrijfsleven, onderzoekers en studenten elkaar ontmoeten.

Inmiddels is de nieuwe locatie zes maanden open en wordt het al volop gebruikt; verschillende organisaties ontmoeten elkaar en tal van activiteiten worden georganiseerd. Steeds meer organisaties hebben belangstelling om fysiek aanwezig te zijn in de Digital Society Hub, om de verbinding met onderzoek en onderwijs te maken en houden.

KPN ICT Consulting

KPN ICT Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN en beschikt over een Data Innovatie Lab. In het Data Innovatie Lab worden prototypes ontwikkeld en wordt onderzoek gedaan op het gebied van data-science, internet of things en kunstmatige intelligentie. De Digital Society Hub wordt gebruikt als ruimte om samen met studenten en docent-onderzoekers van lectoraten te werken aan deze onderwerpen.

Vanaf februari 2019 zijn 13 studenten begonnen met een opdracht of stage bij KPN ICT Consulting. Studenten werken bijvoorbeeld aan Tekst Mining en opdrachten op het gebied van data en gedrag, waarbij men probeert het gedrag te beïnvloeden met behulp van digitale middelen. Ook houden studenten zich bezig met Talking Buildings, waarbij sensoren in gebouwen de campus informeren over het gebruik van en bezetting in gebouwen zodat deze optimaal gebruikt worden.

KPN ICT Consulting bezoekt de DSH

Innovatiehuis van de politie

Naast ICT- en online bedrijven werkt de overheid ook intensief samen met de Digital Society Hub. Een voorbeeld is het innovatiehuis van de politie Noord-Nederland.

De politie Noord-Nederland wil (technologische) ontwikkelingen benutten om het politiewerk effectiever te organiseren en nieuwe verbindingen te maken met de samenleving. Daarbij is in de inbreng van ideeën vanuit de politie-organisatie en samenwerking met externe partners en burgers in het veiligheidsdomein van groot belang.

Het innovatiehuis van de politie Noord-Nederland maakt gebruik van de ruimte in de Digital Society Hub. Daar werken ze samen met studenten, onderzoekers en bedrijven. Hier is ruimte om toepassingen te bedenken en uit te werken op de makersplek, onder andere op het gebied van drones en burgeropsporing, de betekenis van 5G voor de politie, robotica, digital twin (waarin de politie samenwerkt met KPN ICT Consulting), digi bewustzijn en Blockhain. Ook de Makerspace van de Digital Society Hub helpt hen bij de ondersteuning van het uitwerken van ideeën.

Momenteel werken vijftien studenten van diverse hbo- en wo opleidingen bij de Digital Society Hub aan opdrachten van het innovatiehuis van de politie Noord-Nederland.

RDW

RDW, partner van de DSH, biedt studenten de kans op een unieke, uitdagende stage in de vorm van een Self Driving Challenge, waarbij studenten vanaf februari 2019 in twee teams elektrische karts gaan programmeren, zodat deze zelfrijdend op het circuit van Lelystad kunnen functioneren.

Het programmeren van de karts gebeurt bij de Digital Society Hub. Dat betekent dat beide teams een vaste plek krijgen én er ruimte wordt gemaakt voor de karts.

5Groningen

In de proeftuin 5Groningen werken studenten in de DSH samen met docentonderzoekers en bedrijven aan (nieuwe) toepassingen met 5G, zoals het visualiseren van de metingen van een temperatuursensor in een HoloLens en het ontwikkelen van een platform voor een slimme aardappel. Maar het ook koppelen van een slimme lantaarnpaal aan 5G, waardoor er real-time metingen kunnen worden verricht in een haven, wat weer belangrijk is voor wet- en regelgeving op het gebied van milieu en geluid. Studenten kijken naar de toekomst en de nieuwe technologie en helpen samen met docentonderzoekers ondernemers met innovaties.

Daarnaast organiseert 5Groningen, samen met de RUG en de Hanzehogeschool, 5G Masterclasses, onder meer op locatie van de Digital Society Hub.

Evenementen

Maar niet alleen de 5G Masterclass wordt georganiseerd. Het nieuwe gebouw leent zich uitstekend voor verschillende typen evenementen voor diverse organisaties.  

Global Game Jam

Zo stond de Digital Society Hub in het weekend van 25 januari in het teken van de Global Game Jam: een inspirerend weekend van ‘quick game development’, waarin teams uit de hele wereld worden uitgedaagd een game te ontwikkelen binnen 48 uur.

Internationale bijeenkomsten

De Digital Society Hub is ook een plek om te ondernemen en netwerken en reikt verder dan alleen de provincie: in oktober 2018 bezochten 35 startende ondernemers uit Timisoara (Roemenië) de Digital Society Hub om te netwerken met ondernemers en kennis te maken met het onderwijs.  

Interne bijeenkomsten van partners

KPN ICT Consulting en de politie organiseerden onlangs interne evenementen als workshops, lezingen en vergaderingen voor hun medewerkers bij de DSH. 

Meet & Greet met innovatiewerkplaatsen

Maar ook wordt de nieuwe locatie gebruikt voor de verbinding met onderwijs binnen de Hanzehogeschool. Daarom organiseerden krachtig MKB en de DSH de Meet & Greet met innovatiewerkplaatsen op Zernikepark 10. Studenten maakten hier kennis met innovatiewerkplaatsen vanuit de Hanzehogeschool Groningen en gingen op een laagdrempelige manier op zoek naar een afstudeeropdracht.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met de Digital Society Hub? Neem dan contact met ons op via dsh@org.hanze.nl.