IT-hub: broedplaats van IT-talent en digitale professionals

IT-hub: broedplaats van IT-talent en digitale professionals

10 februari 2021

Digitalisering is niet meer weg te denken en vrijwel iedere bedrijfstak heeft er mee te maken. Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker en er is grote behoefte aan goed opgeleide digitale professionals. Reden genoeg voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en de provincie om een IT Hub te realiseren. Dit is een plek waar de vraag van het bedrijfsleven gekoppeld wordt aan studenten, talent, kennis en onderzoek.

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst hebben TVM verzekeringen, Fokker, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL-Stenden, Hanzehogeschool, Stichting IT Dynamic (ICT Academie), gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe zich officieel gecommitteerd. De volgende stap is om te bepalen hoe de IT Hub er uit gaat zien en waar deze komt. Een kwartiermaker is onder andere met het bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen in gesprek. De uitkomsten van deze gesprekken zijn de basis voor de concretere invulling van de IT Hub.

Waarom een IT Hub?

De IT Hub in Hoogeveen gaat bijdragen aan de werkgelegenheid in Drenthe en het samenspel tussen mbo, hbo en wo. De IT Hub biedt mogelijkheden om IT-talent te boeien en te binden aan Drentse bedrijven. De specifieke thema's waarop wordt ingezet, zoals data-analytics, artificial intelligence, robotics, sensoring (Internet of Things) en blockchaintechnologie, zijn door het bedrijfsleven aangedragen.

De IT Hub is een initiatief van de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen. De IT Hub wordt een dynamische, creatieve en inspirerende omgeving waarin business, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen. De hub past bij het verbeteren van de brede welvaart in de regio, samenwerken en leren van elkaar. Het is specifiek voor de regio Zuid- en Oost- Drenthe en Hardenberg en is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid-en Oost-Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.