Lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society officieel geïnstalleerd

Lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society officieel geïnstalleerd

25 januari 2019

Het lectoraat Communication, Behaviour & The Sustainable Society (CBSS) is donderdag 24 januari officieel geïnstalleerd.

De installatie

Voorafgaande aan de lectorinstallatie presenteerden beide lectoren van het lectoraat hun ambitie en de resultaten van de projecten tijdens het Sustainable Society Event. Studenten, docenten, overheid, bedrijven en burgers ontmoetten elkaar tijdens een interactieve marktplaats. Samen spraken zij over de vragen, problemen en mogelijke oplossingen voor het duurzaamheids- en energievraagstuk. Tenslotte vond er een debat plaats met overheid, bedrijfsleven en burgercollectieven over wat er op korte termijn nodig is om de energietransitie te versnellen.

De lectoren

Het lectoraat telt twee lectoren: Dr. Carina J. Wiekens, lector duurzaam gedrag en Dr. Wim J.L. Elving, lector duurzame Communicatie. Wim Elving is vanuit zijn rol als lector betrokken bij de Digital Society Hub.

Wims expertise is communicatie en hij heeft een zeer ruime ervaring in de communicatiewetenschap. Zijn expertise richt zich op organisaties, veranderingen en maatschappelijke positionering van organisaties, maar ook de relaties die organisaties hebben met hun stakeholders.

Wim Elving heeft meer dan 200 publicaties op zijn naam staan en is gastdocent geweest aan verschillende Europese universiteiten. Hij is 10 jaar lang hoofdredacteur geweest van Corporate Communications en is voorzitter van de CSR Communication conference, waarvan in 2019 de 5e editie in Stockholm wordt gehouden.

Wim Elving wil zich bij de Hanzehogeschool Groningen bezighouden met het in de praktijk brengen van waar zijn onderzoek al lang om draaide: het verbeteren van de communicatie van organisaties met de omgeving, zodat op die manier de samenleving meer duurzaam kan worden.

“ Met de Digital Society Hub hebben we een unieke innovatiewerkplaats ”

Het lectoraat

Het lectoraat maakt deel uit van EnTranCe, Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen. Met het lectoraat onderschrijft de Hanzehogeschool Groningen het belang van sociale en maatschappelijke veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle transitie naar een duurzame samenleving. Samen met de aanwezige technische, juridische en economische kennis en vaardigheden, draagt het lectoraat via praktijkgericht onderzoek bij aan educatie en innovaties in het werkveld ten behoeve van een duurzamere samenleving.

Het lectoraat heeft een omvangrijke projectenportefeuille met projecten als 10.000 Duurzame Huishoudens, R-Link, We-Energy game, Bedrijfkracht en Samen Besparen.

Het lectoraat maakt deel uit van twee schools, de Academie voor Sociale Studies (SASS) en het Instituut voor Communicatie, Media & IT (SCMI). Het lectoraat participeert bovendien in de innovatiewerkplaatsen Energy Transition en Digital Society Hub en werkt in de volle breedte samen met lectoren.

Wim Elving over de Digital Society Hub: “Met de Digital Society Hub hebben we een unieke innovatiewerkplaats, waar we nu al experimenteren met de NEWSROOM.”