Meten is weten; de aGroPole voor pootaardappels

Meten is weten; de aGroPole voor pootaardappels

20 mei 2020

In september 2019 startte Jaron de Kooij (HBO-ICT) aan zijn derdejaars stageopdracht binnen de studierichting ‘Network & Security Engineering’. Voor gedelegeerd opdrachtgever Marc Cremers van DSH-partner 5Groningen ontwierp hij een aGroPole. Deze paal wordt in de akker geplaatst en maakt onder andere de temperatuur en vochtigheid van de akkergrond inzichtelijk, zodat de boer kan ingrijpen bij eventuele problemen. De opdracht werd uitgevoerd in samenwerking met akkerbouwer Derk Geesink, een lid van stichting aGroFuture, dat landbouw vooruit helpt door de inzet van moderne innovatieve apparatuur en sensoren.

Maar hoe kom je van niets tot iets?

Om dit project in twintig weken te realiseren, is voor een duidelijke structuur gekozen. Eerst een analysefase waarin bepaald is welk ontwikkelbord, welke sensoren, welk communicatieprotocol, stroomvoorziening en behuizing gekozen wordt voor de vervolgstappen. Ten tweede de onderzoeks/ ontwerpfase, waarin werd gekeken naar het stroomverbruik van de afzonderlijke componenten en de behuizing. In de derde fase, de realisatiefase, is de aGroPole op basis van de kennis die is opgedaan in de twee vorige fasen geassembleerd en getest. In de laatste twee fasen is de aGroPole in productie genomen en is er advies uitgebracht naar de (gedelegeerd) opdrachtgever.  

 

Het resultaat van de aGroPole

Marc Cremers: “Het eindresultaat is een opvallende, rode en waterdichte paal die elk uur een meting doet en deze dagelijks doorgeeft aan een centrale server, waar de boer de data kan uitlezen en indien noodzakelijk kan ingrijpen. De gegevens worden verstuurd via het KPN netwerk middels LTEM. Op deze wijze wordt steeds meer precisielandbouw toegepast. Ook wordt aangegeven wanneer de hellingshoek van de paal wijzigt, op dat moment wordt opnieuw de GPS-locatie bepaald. Op deze manier is de paal altijd terug te vinden. De positie van de palen is altijd te zien op het overzichtsscherm van de boer, zo weet hij altijd waar de palen staan op zijn akkers.”

 

Samenwerking met studenten van Industrieel Product Ontwerpen

“In eerste instantie werd de paal door Jaron ontworpen, maar daarna werd ook een groep tweedejaars Industrieel Productontwerpers van de Hanzehogeschool Groningen gevraagd voor schetsen”, vertelt Marc Cremers  “Het was mooi om te zien dat er een samenwerking ontstond tussen twee vakgebieden en dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen.”

Terugblik op het project

 

Marc Cremers: “Het is prachtig om te zien hoe een derdejaars student in twintig weken van een idee naar een bruikbaar prototype komt, dat de boer meer inzicht geeft over zijn akkers. Daarnaast blijkt de samenwerking tussen ICT-gerelateerde vakgebieden en de meer creatieve vakken uiterst vruchtbaar, wat mooie resultaten oplevert. Als laatste wil ik vermelden dat Jaron een prachtig cijfer voor zijn stageopdracht kreeg en heeft verdiend.”

Student Jaron de Kooij is tevreden met het resultaat: “Ik ben van theorie en ontwerp echt tot een eindproduct gekomen. Ik vond het leuk om met 5G te kunnen werken en ik heb veel geleerd over IOT technologieën. Ik heb met name met LTE-M gewerkt, waar de aGroPole op is gebaseerd. Een opdracht voor een echte opdrachtgever is heel anders dan een opdracht voor school. Ik heb hier kunnen ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ook heb ik veel zelfstandig gewerkt en ik weet nu dat hulp bij problemen nooit ver weg is.”

Op dit moment zijn twee aGroPoles geproduceerd en in gebruik genomen. Eén van de palen staat bij het 5G Lab van 5Groningen op de Zernike Campus in Groningen en één paal staat bij Derk Geesink in Mensingeweer.

We zullen komend seizoen samen met de boer kijken welke resultaten dit oplevert en wat eventueel de verbeterpunten zijn. Dit kan weer resulteren in een vervolgopdracht voor een student van de Hanzehogeschool Groningen.