Nieuwe lector Hanzehogeschool gebruikt data science bij stimuleren gezond gedrag

Nieuwe lector Hanzehogeschool gebruikt data science bij stimuleren gezond gedrag

11 juni 2019

​Lector Hilbrand Oldenhuis onderzoekt samen met professionals uit de zorg- en welzijnssector hoe persoonlijke, continu verzamelde data ingezet kunnen worden om gezond gedrag optimaal te ondersteunen. Op donderdag 6 juni werd Hilbrand Oldenhuis officieel geïnstalleerd als lector van de Hanzehogeschool Groningen door drs. H.J. Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur.

Persoonlijk data die verzameld worden met behulp van apps, sensoren in onze smartphones en wearables (sensoren die op het lichaam gedragen worden) zijn steeds meer betrouwbaar en beter beschikbaar. Voordat gebruikers weten of en hoe ze hun gedrag moeten veranderen om gezond te blijven of te worden is het noodzakelijk dat de verzamelde gegevens op een intelligente manier met elkaar gecombineerd worden. Dat kan met data science. Zo ontstaat betekenisvolle informatie op individueel niveau. 
​Bekijk hieronder de korte film die een indruk geeft van de lector en zijn onderzoek. 

Samenspel psychologie en ICT

Binnen het lectoraat is Hilbrand Oldenhuis op zoek naar het samenspel tussen technologie, data en psychologie. Een mooi voorbeeld hiervan is de online tool Liv, ontwikkeld door de Groningse start-up Coachjezelf, internetbureau Coolminds en de Hanzehogeschool. Deze tool helpt patiënten met lichte psychische vragen effectiever te coachen. Patiënten gaan op hun mobiel of tablet sneller met oefeningen aan de slag en praktijkondersteuners van huisartsen kunnen de vorderingen online zien. Daardoor gaan face-to-face afspraken meer de diepte in, wat effectiever werkt. Er ontstaat meer grip op het proces. Daarnaast biedt digitalisering oplossingen voor wachtlijsten, stijgende kosten en meer eigen regie in de zorg.

Een ander belangrijk doel, naast de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovatieve producten is het ondersteunen van professionals in het zorg- en welzijnsdomein om te leren werken met nieuwe technologieën en een bijdrage te leveren aan het onderwijs zodat toekomstige professionals berekend zijn op hun toekomst in een digitale (zorg)wereld.

Lectoraat Personalised Digital Health

Het lectoraat Personalised Digital Health is verbonden aan het Instituut voor Communicatie, Media & IT en de innovatiewerkplaats Digital Society Hub van de Hanzehogeschool Groningen en maakt deel uit van het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen. Ook docent-onderzoekers en studenten van andere instituten van de hogeschool zijn verbonden aan het lectoraat, bijvoorbeeld Gezondheidsstudies, Sociale Studies, Verpleegkunde en Sportstudies.

Samenwerking met de Digital Society Hub

Samen met studenten en bedrijven werkt Hilbrand Oldenhuis binnen de Digital Society Hub aan interessante opdrachten. Zo werken studenten HBO-ICT aan de ontwikkeling van een prototype op basis van een interaction design voor KPN ICT Consulting in samenwerking met het lectoraat. Binnen het Data Inovatie Lab van KPN ICT Consulting wordt gewerkt aan een digitale coach, die voor individuen (bijvoorbeeld in de sport) een gepersonaliseerde ervaring geeft, waarbij gekeken wordt naar gedragsalternatieven die voor zowel groepen als specifieke personen werken. Hiervoor is het van belang om real-time de beste actie voor het gegeven doel toe te passen en zo direct het doelgerichte gedrag van (een groep) mensen te ondersteunen. Het design moet gebruik gaan maken van een gepersonaliseerde feedback op basis van continue data afkomstig van activity trackers. Aan de studenten de opdracht een systeem op te zetten en dit systeem samen met het design te verweven.