Smart Zernike Campus, studentencampus van de toekomst

Smart Zernike Campus, studentencampus van de toekomst

01 oktober 2019

Nooit meer ruimtegebrek dankzij 5G.
Ramen openen vanzelf als er binnen teveel CO2 is. Ventilatie en temperatuur stellen zich automatisch af aan waar de gebruikers van het pand zich bevinden. Studenten vinden dankzij een rooster-app met realtime data binnen no-time een plek om aan een project te werken. Ook medewerkers ondervinden nooit meer roosterproblemen dankzij realtime data over de bezetting in gebouwen. Klinkt goed hè? Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de campus van de toekomst! SURF, de Hanzehogeschool en 5Groningen zetten samen de eerste stappen richting de Smart Zernike Campus. Hier worden draadvrije innovaties op het gebied van frequenties, wifi, LoRaWAN, 5G en IoT-plossingen in de praktijk getest.

De campus is een plek voor onderwijs en onderzoek. ‘Door data te koppelen aan verschillende factoren kunnen we met intelligente toepassingen de werk- en leefomgeving van studenten en medewerkers verbeteren’, legt Maurice van den Akker uit. Hij is teamhoofd Draadvrije Netwerkdiensten van SURF. ‘Ons doel is om een smart campus te creëren die zich automatisch aanpast aan de situatie. De smart campus moet bijdragen aan beter onderwijs en onderzoek.’ 

Nooit meer op zoek naar een ruimte

Wanneer zijn lokalen of andere onderwijsruimtes leeg? Wanneer worden ze gebruikt en door hoeveel mensen? Hoe kunnen we de campus zo efficiënt en zo flexibel mogelijk inzetten zodat studie- en onderzoeksresultaten verbeteren? Om antwoord te vinden op deze vragen zijn in een Hanzehogeschool-locatie op Zernike zo’n 1000 sensoren geplaatstHet gaat om draadloze geluidsensoren, bewegingssensoren, deurtellers, sensoren die het CO2 gehalte en de luchtvochtigheid meten. De sensoren zijn aangesloten op het LoRa netwerk, waardoor het mogelijk is kleine pakketjes data uit te wisselen tussen objecten en systemen. ‘Met behulp van deze sensoren willen we in beeld brengen hoeveel mensen er in het gebouw zijn en op welke tijdstippen’, legt Maurice van den Akker uit. ‘Ook willen we onderzoeken of dit in relatie staat met de gemaakte reserveringen voor de ruimtes in het gebouw.’ 

Luchtkwaliteit en leerprestaties

‘Naast de bezetting van ruimtes onderzoeken we ook het verband tussen de luchtkwaliteit in een ruimte en de leerprestaties van studenten,’ vertelt Maurice. ‘Wat is bijvoorbeeld de ideale temperatuur om goed te kunnen studeren? En welke invloed hebben licht, CO2, luchtvochtigheid en geluid?’ Op dit moment wordt de luchtkwaliteit gemeten met behulp van sensoren. In een volgende fase wordt deze data naast de leerprestaties en het concentratieniveau van de studenten gelegd. ‘Ik hoop dat we conclusies kunnen trekken over de omgevingsfactoren en maatregelen kunnen nemen zodat de leerprestaties verbeteren.’

5G overal op de campus

De sensoren zijn aangesloten met LoRa. 5G biedt eenzelfde functionaliteit als LoRa, maar dan op de frequenties van de operators. Om ook binnen in een gebouw 5G te kunnen gebruiken moeten netwerken worden aangelegd. Maurice verwacht dat het voor de Hanzehogeschool en de RUG onbetaalbaar is om straks voor drie operators allemaal netwerken te gaan aanleggen. ‘Samen met TNO en Agentschap Telecom gaan we onderzoeken hoe 5G inpandig kan werken zonder dat je drie providers moet installeren. In de ideale situatie hebben we straks op de Zernike Campus 5G waar iedereen terecht kan. Een soort neutrale 5G voorziening binnenshuis.’

Over SURF

SURF is dé ICT-samenwerkingsorganisatie voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Surf wil de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verbeteren door middel van ICT. Maurice van den Akker werkt binnen de netwerkafdeling met een team aan draadvrije connectiviteit. Dit team bekijkt welke trends kunnen leiden tot diensten die meerwaarde bieden voor onderwijs en/of onderzoek.

 

Bron: 5Groningen: https://www.5groningen.nl/nieuws/smart-zernike-campus-studentencampus-van-de-toekomst