Succesvol nieuwe digitale zorgproducten implementeren

Succesvol nieuwe digitale zorgproducten implementeren

29 oktober 2019

​​dHealth Lab van de Hanzehogeschool Groningen heeft een simulatie omgeving ontwikkeld waar nieuwe digitale producten voor de zorg al in een vroeg stadium in een veilige en realistische omgeving kunnen worden getest.

Bijdrage leveren nieuwe zorgproducten cruciaal

Bij de start van de ontwikkeling van een nieuw zorgproduct starten de ondernemer, de zorgprofessionals en de cliënten/patiënten vaak met veel enthousiasme. Helaas ligt de kans op teleurstelling op de loer. Dure producten worden aangeschaft maar niet gebruikt. Halffabricaten worden getest in een omgeving waar de werkdruk hoog is en waar met kwetsbare groepen wordt gewerkt. Bij de toekomstige gebruikers neemt hierdoor de acceptatie en het draagvlak af. Dit creëert een situatie waarin zorgprofessionals en cliënten steeds minder gemotiveerd raken om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen, testen en implementeren van nieuwe innovaties (zorgproducten). Goede innovaties blijven op de plank liggen. 

Veilig en realistisch je product testen

Het dHealth Lab is in 2017 in het leven geroepen om deze innovaties verder te ontwikkelen. Samen met de ondernemer en zorgprofessional wordt het zorgproces in kaart gebracht en het (nieuwe) digitale zorgproduct in het skillslab van de Hanzehogeschool Groningen getest. Door dit proces in een veilige en realistische omgeving te simuleren in een vroeg stadium;

  • wordt helder waar de innovatie een oplossing voor biedt en hoe deze in het zorgproces kan worden gebruikt.
  • worden fouten al tijdens de simulatie uit het product gehaald. Dit vergroot de kans op een succesvolle implementatie in de praktijk en bespaart de onderneming dure ontwikkelkosten. 
  • kunnen bedrijven beter en sneller het digitale product laten ontwikkelen. 
  • wordt de belasting van patiënten en zorgprofessionals verminderd. 

De onderstaande video laat zien hoe dit in zijn werkt gaat.

Wil jij je zorginnovatie ook op deze manier testen? Meer informatie is te vinden op www.dhealth.nl of stuur een mail naar dhealth@org.hanze.nl.