Westerkwartier

  • Organisatie

    Gebiedscoöperatie Westerkwartier

  • Studie

    Communicatie

    Communication & Multimedia Design

    HBO-ICT

Westerkwartier

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een innovatief mkb. De Gebiedscoöperatie is niet rond één doel of binnen één branche georganiseerd. Groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en burgers in de regio werken samen aan de ontwikkeling van collectieve korte ketens.

In die ketens gaat het om voedsel, energie, waterbeheer, natuur, biobased economy, gezondheid, welzijn en zorg – allemaal in de regio, met de regio en voor de regio. Deze onderwerpen worden integraal aangepakt en de aspecten van groene economie, duurzaamheid en innovatie komen duidelijk naar voren.

Kenniswerkplaats
De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een maatschappelijke onderneming die als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie fungeert. Samen met de stakeholders in de regio willen worden nieuwe kennis en inzichten ontwikkeld en toegepast in de vraagstukken van de regio. Die regio is het Westerkwartier, maar daarnaast ook naar het hele stedelijk veld Groningen: een gebied met een radius van zo'n 30 tot 40 km rond de stad Groningen. Om tot de juiste ondernemingsplannen en businesscases te komen moeten vaak veel vragen worden beantwoord. Hiervoor heeft de gebiedscoöperatie een Kenniswerkplaats ingericht waar regionale kennisvragen verzameld en onderzocht worden door studenten, docenten en experts.

Lectoraat
De lectoraten Duurzaam Financieel Management en Duurzaam Coöperatief Ondernemen van het Instituut voor Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool zijn nauw betrokken bij de samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

Westerkwartier

Westerkwartier